140 valde in 50

Gutamålsgillet har hållit sitt 72:s årsmöte. 140 medlemmar samlades på Restaurang Wisborg och kunde bland annat välja in 50 nya medlemmar. Därmed sänktes medelåldern i gillet från 71 till 70 år. Styrelsen blev också föryngrad genom att språkvetaren Rasmus Lund valdes in. I övrigt omval på funktionärssidan. Efter en spaning i närmiljön konstaterades att engelskan tagit över i det kommersiella utbudet. Nu kommer Gutamålsgillet att sätta upp ett pris för den företagare som vågar sig på att “sälja på gutamål”. Det delas ut på Gutamålets Dag fjärde november. Arbetet med hemsidan och därmed gillets ordlista går vidare och alster från den årliga skrivartävlingen ska resultera i en bok med över hundra alster. Pernilla Tunekvists arbete med de alltmer populära gutamålsinslagen på Instagram applåderades liksom de flitiga musikanterna som förgyller alla arrangemang i Gutamålsgillets regi.

Styrelsen 2018
På PO Karströms bild av den nygamla styrelsen i Gutamålsgillet syns i övre raden vice ordföranden Lotta Sandström, sekretaren Eva Gahnström, Ing-Marie Tellström och Aina Hjärne. Herrarna på nedre raden är nyvalde ledamoten Rasmus Lund, Lars Kruthof, ordförande Tommy Wahlgren med urgammal klubba och kassören Sven Pettersson.