26 nya till Gutamålsgillet

Gutamålsgillet har hållit sitt 71:a årsmöte där 26 nya medlemmar valdes in. Ett 120-tal medlemmar samlades på Restaurang Wisborg och fick en heldag med klukku tei, mötesförhandlingar, mat, dryck och underhållning och därtill ett glatt samspråkande med avslutande otndag. Den 17:e upplagan av Leit Mair Gutamål med bidrag från den årliga skrivartävlingen delades ut. Man summerade 2016 och konstaterade att gillet har 522 medlemmar, att gutamålet spridits via  tre miljoner mjölkpaket och att hela 74.000 sökningar gjorts på gillets årdlistu. Styrelsen fick en ny ledamot, museipedagogen Lars Kruthof efter avgående Marianne Hult. I styrelsen omvaldes Tommy Wahlgren som ordförande liksom Eva Gahnström (sekreterare), Ing-Marie Tellström och Aina Hjärne. Kvar i styrelsen är dessutom Lotta Sandström (vice ordförande), Sven Pettersson (kassör) och Kjell Hedin.

Ny styrelsemedlem, Lars KruthofNye styrelseledamoten Lars Kruthof intervjuades av Tommy Wahlgren.

Kulturpristagaren Roland OlssonKulturpristagaren och gutamålsvännen Roland Olsson intervjuades på årsmötet.

Medlemmar runt bordenDet var fullt runt borden när Gutamålsgillet hade årsmöte på restaurang Wisborg.

Avtackning MarianneMarianne Hult avtackas efter flera års insatser i Gutamålsgillets styrelse.

Arne OlssonArne Olsson, revyräv från När underhöll

Diktläsning Ing-MarieIng-Marie Tellström läste en festlig dikt som en årsmötesbesökare hade med sig.

Fårö IngvarIngvar Larsson kom med skrönor på Fårömål.

Spelmän på årsmötetÅrsmöten med Gutamålsgillet innehåller alltid mycket musik och sång. Här sjunger Ingrid Wahlgren till fem musikanter.

Foto: PO Karström.