35 nya på Gutamålsgillets årsmöte

35 nya medlemmar valdes in när Gutamålsgillet hade sitt 67:e årsmöte. Det blev ett synnerligen välbesökt årsmöte som ordföranden Tommy Wahlgren kunde välkomna till. Närmare 170 medlemmar hade mött upp på Restaurang Hwitstjärna. Ordföranden kunde konstatera att såväl gillet som öns urgamla språk lever och frodas. Intresset för gutamålet, inte minst bland ungdomar, är i stadigt ökande inte minst med hjälp av den modernaste tekniken. Bengt Östman avtackades för mångårigt styrelsearbete med tyngdpunkt i Fårömålet. Fårö kommer nu att representeras av nya styrelseledamoten Aina Hjärne. I övrigt blev det omval av gillets funktionärer. Som vanligt bjöds det på blandad underhållning från musik på dragspel och  historier på gutamål till ett exempel på det filmprojekt som Gutamålsgillet driver i samarbete med Hembygdsförbundet. Mats Ahlby visade den nygamla filmen om kalkbränning med speakertext på Gutamål. Bilden på förstasidan: tre språkvetare, Caspar Jordan, Stefan Jacobsson och Rasmus Lund samtalar med veteranen Tore Gannholm (tvåa från vänster).

Nyinvalde Renke Borchert med hemadress i Sanda pratar över disk i Bojans Bodi med styrelsens Marianne Hult.

Nyinvalde Renke Borchert med hemadress i Sanda pratar över disk i Bojans Bodi med styrelsens Marianne Hult.