350 på Gutamålets dag

350 personer tog sig till Wisby Strand och den traditionella Gutamålets Dag och fick sig till livs ett späckat program hela eftermiddagen. Vad som bjöds framgår av artikeln här nedan. Ett intressant samtal om dialekten gotländskans borttynande fördes mellan språkvetaren Rasmus Lund, etnologiprofessorn Owe Ronström och radiochefen Jacob Wesley. Man konstaterade att utvecklingen/avvecklingen inte går att stoppa och troligen har vi varken gutamål eller gotländska om 100 år. Dock kom Rasmus Lund med förhoppningen att ett större intresse för och användandet av gutamålet skulle kunna fördröja gotländskans försvinnande. Kulturen hade sin givna plats med information om öns arkiv, Mats Ahlbys uppläsning av sitt vinnande bidrag till årets skrivartävling, en hel akt med Bottarveteatern och en film om tunnbindaren Karl Lindbom förädlad med Gutamal.
Gutamålets dag 2017
Bottarveteatern förnöjde stor publik på Gutamålets Dag.