37 nya i Gutamålsgillet

Vid Gutamålsgillets 73:e årsmöte valdes hela 37 personer in i gillet. Vid årsskiftet hade gillet 542 medlemmar och medlemsutvecklingen har varit mycket god från 2008 då gillet ändrade invalsrutiner. Nu kan alla intresserade bli medlemmar. Det blev ett traditionellt årsmöte med omval över hela linjen, med en rad underhållande talare, med glad musik, med god mat, klukku tei u otndag och inte minst många samtal medlemmarna mellan under hela dagen. I fjol uppmärksammade Gutamålsgillet företag och organisationer som använder gutamålet i sin marknadsföring. Priset – Janräunu – gick till Campus Gotland för en kampanj med sainhaust i budskapet. På årsmötet möttes ett förslag om att uppmärksamma gutamålet i det offentliga rummet med stort bifall. På Gutamålets Dag i november kommer detta att prisas med en ny Janräunu. I den omvalda styrelsen sitter Tommy Wahlgren, ordförande, Lotta Sandstöm, vice ordförande, Eva Gahnström, sekreterare, Sven Pettersson, kassör och ledamöterna Ing-Marie Tellström, Aina Hjärne, Lars Kruthof och Rasmus Lund.

Astrid-Wallier-läser-Alva-Möllerströms-dikter.
Astrid Wallier läser Alva Möllerströms dikter.