40 vill in i Gutamålsgillet

Allt fler vill bli medlemmar i Gutamålsgillet. Till årsmötet 29 mars har hela 40 intresserade anmält sig för inval. Ansökningarna har passerat styrelsen och nu avgör årsmötet. Det i år 70-åriga gillet har haft en fantastisk medlemsutveckling och man närmar sig alltmer 500 medlemmar. Vid årsmötet släpps de första biljetterna till sommarens teater vid Fie i Lau där man åter sätter upp Eva Sjöstrands pjäs “Ei häude pa Fäi-Jakå” i Örjan Herlitz´ regi och med Evert Jansson och Ingrid Wahlgren i huvudrollerna som Jakob och Anne Karlsson. Förra gången pjäsen spelades på Fäi-Jakås egen gård i Lau var 2009. Årets premiär äger rum på midsommardagen och därefter ges tio föreställningar. Vid årsmötet ska också en motion om närmare samarbete mellan öns kulturföreningar behandlas.