400 gymnasister mötte gutamålet

Wera Svensson, Roland Olsson, Erik Unnerfelt, Jane Ahlling, Lotta Sandström och Ingrid Wahlgren var bland de medverkande på gymnasisternas gutamålsdag.

En hel förmiddag med gutamål serverades cirka 400 av gymnasisterna på Säve-området i Visby. Det bjöds på gutamål i många former. Från kulturvärlden med filmade exempel på teater, levande revymonolog, sång och böcker på Gutamål. Gutamålets språkhistoria redovisades och gutamålet i reklamvärlden kommenterades. Gymnasisterna blev testade på gutamålsord där det visade sig att de vet mer om gutamålet än de själva tror. Gutamålsgillet spelade upp exempel på gutamål i popmusiken och utmanade eleverna; 1.000 kronor för en gutamålstext på en känd poplåt.
De medverkande var Diego Rossi, Ingrid Wahlgren, Roland Olsson, Wera Svensson, och Lotta Sandström ut gillets egna led liksom läraren Jane Ahrling och programledarna Tommy Wahlgren och Bosse Carlgren. Erik Unnerfelt från Bild & Reklam talade om reklam på gutamål. Alla elever fick med sig gutamålslittertur hem i form av ett häfte gutamålstexter. Bilden: Wera Svensson,Roland Olsson,Erik Unnerfelt,Jane Ahrling,Lotta Sandström,Ingrid Wahlgren.