55 nya till Gutamålsgillet

Gutamålsgillet växer. Till söndagens årsmöte har 55 personer anmält sitt intresse att vara med i föreningen och därmed passeras 500-gränsen med råge. Sedan gillet öppnades för alla, utan att man först måste föreslås av annan medlem, har medlemstalet stadigt ökat. Men det är årsmötet som väljer in formellt och till mötet på Restaurang Wisborg har ett 150-tal redan anmält sig.