Allnakksboki årets julklapp

En marknadsunderundersökning visar  att årets julklapp på gutamål är Allnakksboki. Det femåriga projektet med skapandet av dagar att fylla almanackan med är nu slut och i Allnakksboki finns både de fem årets almanackor och hela 660 dagar som varit med. Dagarna är uppställda i afabetsordning. Man väljer nu själv vilka dagar som ska vara med i sin personliga 2014 års almanacka. Allnaksboki finns att köpa i Bojans Bodi, vars varulager man klickar sig fram till här, och i bokhandeln.