Älvdalen – Gotland

Man skulle också kunna skriva älvdalska – gutamål i rubriken, för det var gemensamma språkliga erfarenheter som utbyttes när en grupp från Älvdalen i Dalarna kom till Gotland. I Älvdalen lever det gamla språket, övkallspråtje, mer i vardagen än vårt gutamål, kanske inte helt oväntat om man betänker att Älvdalen har 5.000 innevånare och Gotland 60.000. Dessutom pågår nu ett projekt, uppbackat med flera miljoner från Allmänna Arvsfonden, för att säkra språkets framtid i Älvdalens kommun. Där är vi ännu inte på Gotland. En grupp från Gutamålsgillet mötte representanter för  motsvarigheten i Älvdalen och man kunde informera varann om sina utmaningar och framgångar. Likheterna visade sig vara fler än olikheterna, men åtskilliga idéer bollas mellan grupperna och kommer säkert till nytta i de båda språkområdena.
Älvdalen-Gotland