Buldar från Göteborg till Fårö

Det buldredes rejält runtom på Gotland på Buldardagen. Buldre hade spridit sig till Göteborg också men där var nog ljudnivån lite lägre.
Sammankomsten inleddes lite olika på de olika ställena men många valde att läsa någon gutamålstext för att komma igång. På flera håll läste man ur Gula häftet och där var Roland Olssons vinnande bidrag från 2013 populärast. Det lästes också ur Bysboken och lite ur Sven Håkanssons evangelieöversättning.
När buldre kom igång på allvar var det många olika ämnen som ventilerades. Man pratade om konsten att lägga bullar, berättade om bygdens original, diskuterade Närrevyns bidrag till gutamålsintresset och analyserade gamla och nya gutamålsord.
På några platser hade man frågesport med frågor hämtade från Gutamålsgillets hemsida.
På flera håll blev det också allsång och i Hemse hade man till och med egna spelmän.
Sammanlagt var det 268 som deltog i årets buldardag.