Buldardagen lockade stor publik

Buldardagen 2013

Över tvåhundra personer besökte de tolv platser där Gutamålsgillet för fjärde året ordnade Buldardag . Det blev många olika infallsvinklar på vårt gamla språk. Det berättades skrönor, drogs historier, spelades upp sketcher, sjöngs, letades ord i ordlistan på nätet och diskuterades dagarna i gillets egen almanacka med mera. Avsikten med buldardagen är ju att man ska prata eller lyssna på gutamål och på var och en av de tolv platserna blev det alltså buldar på olika sätt. Det kom många som inte har gutamålet som modersmål vilket visar på att intresset för den gamla gotländska språk lever i högsta grad.

Bilden är tagen vid Buldardagen på Gråbo i Visby, en av tolv platser där man “talade högt och mycket”  vilket just buldar betyder.