Bysar och körslag på Gutamålsdag

Det blir som vanligt ett späckat program vid den åttonde Gutamålets Dag 1 november på Wisby Strand. En ny bok som handlar om “Bysar u slikkt” och som blir utmärkt som högläsningsbok för det uppväxande släktet, ska presenteras. Gotlandsprofilerna Ulf Palmenfelt och Calle Brobäck möts med anledning av detta i ett samtal om sägner och annan muntlig tradition och det blir som vanligt ordfrågor och trevliga möten. En barnkör från Burs utmanar en pensionärskör från Fårö i att sjunga sånger på gutamål, ett slags körslag alltså, och det blir också sång på nytt sätt när ytterligare en poptext på gutamål ska belönas. En nygammal film om stenkonstnären Henna Karlsson, nu i Mats Ahlbys och Roland Olssons tappning, ska premiärvisas och därtill mycket annat under en gutnisk eftermiddag i öns största bygdegård.