Campus fick Janräunu

Det blev Campus Gotland, Uppsala Universitet, som fick Gutamålsgillets Janräunu för bäst sälård 2018, alltså bästa marknadsföring med hjälp av gutamål. Det var deras kampanj Sainhaust där man lockar studenter till Gotland med hjälp av gutamål som gav Campus priset. Övriga nominerade var Barlingbo Bryggeri (drycker och etiketter på gutamål) och Limo Gotland (videor på sociala medier). Priset, som är skapat av smeden Nika Caspers, delades ut på den traditionella Gutamålets Dag på Wisby Strand inför 350 i publiken. Programmet i övrigt var en skön blandning av scensamtal om den språkliga släktskapen med våra grannländer, ett musikdrama om smeden Volund, nygamla gotlandsfilmer på gutamål med mera.

Gutamålets dag 2
Petra Lindberg och Yvonne Näsman från Campus Gotland tar emot första Janräunu av gillesordföranden Tommy Wahlgren.
Foto:Dennis Pettersson, Gotlandsmedia.

Gutamålets dag
Musikdramat Volund spelades upp inför stor publik på Gutamålets Dag.