Einstein på gutamål

I år är det hundra år sedan Albert Einstein presenterade sin relativitetsteori, alltså “energin, lika med massan gånger ljushastigheten i kvadrat” eller E=mc2. Gutamålskämpen Henry Lindkvist tycker att man borde kunna uttrycka detta på vårt språk så här: UM DÄU RÄNNAR FORTARE ÄN SOLLJAUSE DA SVARTNAR DE FÖR AUGU. Henry har därmed åter bevisat hur användbart gutamålet är. När Gutamålsgillets medlemmar samlas till Summaratingg i Gothem 30 augusti så är temat Lains vör förlustar uss och att presentera såna här eleganta översättningar är väl ett utmärkt sätt att förlusta sig och sin omgivning.