En gutamålskämpe har gått ur tiden

En av gutamålets främste förespråkare, Allan Nilsson, har avlidit i sviterna av corona 87 år gammal. Gutamålet lever mycket tack vare sång, musik och litteratur. Allan Nilssons bidrag är därför ovärderliga, både genom sånger som Summan Kummar, Vardesveisu och Ändlaus veiså och alla bevingade ord från Allans texter från scener och på skivor. Även den som inte nyttjar gutamålet till vardags har därför kunnat ta till sig ord och fraser på vårt gamla språk tack vare Allan Nilsson. Ur hans rikliga produktion citerar vi En dail fallar fran u en dail kummar till och avslutningsvis Siv gutt. /Tommy Wahlgren för Gutamålsgillet.