Evangelier på gutamål

Nu finns Nya Testamentets fyra evangelier översatta till gutamål. Det är Sven Håkansson i Göteborg som tagit sig an och nu slutfört detta stora jobb. Sven har sina gutamålsrötter i Lau och har tidigare gjort stora insatser i samband med utgivningarna av böckerna om sin sockenbroder Jakob “Fäi-Jakå” Karlsson och som prisdonator till Gutamålsgillets årliga skrivartävling “Fäi-Jakåpräise”. Sven Håkansson är hedersledamot i Gutamålsgillet.
Hur evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes låter på gutamål kan man ännu inte höra, men hur evangelierna ser ut i text kan man uppleva tack vare Sven Håkanssons arbete. Enligt kristen tradition är det dessa fyra som nedtecknat Nya Testamentets första fyra böcker. Matteus och Johannes var Jesu lärjungar, Markus var medarbetare till lärjungen Petrus och Lukas till Paulus.
Översättningarna finns på svehak.com