Fäi-Jakåpräise 2022

Var med i skrivartävlingen Fäi-Jakåpräise! Skriv på gutamål!

Sänd in ditt bidrag senast den 15 juli 2022 (OBS nytt datum!) till:

Magnus Snygg, Almedalsbiblioteket, Box 1121, 621 22 VISBY