Framflyttat årsmöte

Även i år hindrar pandemin oss från att genomföra årsmötet före mars månads utgång. Styrelsen, som månar om sina medlemmar, anser att smittspridningen fortfarande är för hög för att samla ca 130 personer. Information om ny datum kommer att skickas ut per brev till medlemmarna, men vi hoppas kunna genomföra årsmötet innan sommaren. /Styrelsen