Fullsatt förlustelse

Det blev mycket av förlustelser när Gutamålsgillet samlades till sitt summaratingg i en fullsatt hembygdsgård i Gothem. Årets tema var nämligen Lains vör förlustar uss och det pratglada sällskapet gjorde ett 30-tal inlägg om allt från cykelturer till basarerna och spontandans borti vägen till bus på bröllop och teaterupplevelser. Till förlustelserna för dagen hörde också inslag av dagens scenpersonligheter på ön; Evert Jansson, Ingrid Wahlgren och Roland Olsson. Den sistnämnde vann för övrigt årets skrivartävling och läste upp sitt bidrag som lämpligt nog handlade om förlustelse i form av dans. Vera Sollerman fick andrapriset för en diktcykel medan Torsten Nilsson och Birgit Larsson delade tredjeplatsen av de 13 anonymt inlämnade bidragen. Kerstin Kjellins och Mats Ahlbys  bidrag fick hedersomnämnande. En annan förlustelse för dagen var traditionellt klukku tei, middagar u otndag som Gothem sockenförening serverade de 125 deltagarna.