Gudstjänst på gutamål

Det blev en fin kväll i onsdags vid kastalen intill Fröjel kyrka. Ett 100-tal personer fick vara med om en gudstjänst på gutamål. Det var Sune Österdahl, pensionerade prost, som höll i andakten.
Den inleddes med Sprogepsalmen. Därefter sjöng Torsten Jakobsson Va mik mair och Anders Wahlby läste bibelord på gutamål. Sune Österdahl höll en kort betraktelse på gutamål.
Hela församlingen sjöng psalmen Den blåmstateid nå kummar (Den blomstertid nu kommer). Därefter lästes Fadher wår (Fader vår) på gammalsvenska hämtad ur en Handbok för präster från 1632 som var upphittad vid Kruse i Sproge. Karin Nilsson sjöng Gustaf Larssons Tro och andakten avslutades med psalmen Härli jär jårdi (Härlig är jorden). 
Översättning av sångerna från svenska till gutamål har gjorts av Allan Nilsson, Ebbe Klint och Lars-Erik Lingström och stavningen har Bosse Carlgren och Gunilla Brogren hjälpt till med. 
Det här var troligen den första gudstjänsten på gutamål sedan framlidne kyrkoherden Eber Thomasson under några år i början på 2000-talet höll ett antal kyrkliga ceremonier och andakter på gutamål.

/Gunnar Geisle