Gutamål på bokmässan

Det blev mycket gutamål på årets bokmässa. Platsen var som vanligt Almedalsbiblioteket där Gutamålsgillet fanns med bland en rad utställare och uppmärksammades både i Anna Säve-Söderberghs öppningstal och i en programpunkt om sägner och uppläsningar för barn. Där var gillets bok Bysar u slikkt i centrum.
Gutamålsgillet är också i centrum på bilden där gillesmedlemmar hamnade på rad. Från vänster Ingvar Larsson från Fårös hembygdsförening, Bojan Hejdenberg och Ingrid Wahlgren som sålde böcker och annat på gutamål och till höger Rut Edberg som på mässan representerade det nybildade Anna-Kajsa Hallgard-sällskapet. Samtliga aktiva i Det allt större Gutamålsgillet.