Gutamål på mjölkpaketen

Sommaren 2011 kunde man läsa gutamål på mjölkpaketen. I text och bild berättades den gotländska mjölkhistorien. Nu går de fyra s.k. panelerna i repris. Från första juli kan man åter läsa gutamål och se gamla bilder på människor och kor. Dessutom lite annat som kan vara bra att veta om Gotland. Det var i mitten av 00-talet som fem medlemmar i Gutamålsgillet, Bojan Hejdenberg, Vera Sollerman, Karin Mårtensson, Pernilla Olsson och Ingrid Wahlgren, började diskutera möjligheten att få in gutamål på mjölkpaketen. Arla nappade några år senare och 2011 var det dags att presentera såväl gutamålet som gotländsk mjölkhistoria på paketen. Nu i sommar ska Arla lansera en lokalproducerad gotlandsmjölk och då har man åter tagit fram de gamla gutamålsbaksidorna. Eller framsidorna om man så vill.