Gutamålscafé på Fornsalen

Efter ett utmärkt initiativ av Gotlands Muséum bjöds det in till gutamålscafé en septemberkväll på Fornsalen och ett tjugotal intresserade deltog. Cafévärdar var språkvetaren Rasmus Lund och museets Lars Kruthof. Efter inledande föredrag om vårt gamla språk så släpptes deltagarna in till fördjupning vid caféborden. Infallsvinklarna var många och flera idéer lades fram. Eftersom både Lund och Kruthof tillhör styrelsen för Gutamålsgillet så fortsätter säkert förädlingen av idéerna där. Men viktigast med cafékvällen var förstås att man, på gutamål eller svenska, fick tillfälle att buldre som man säger på gutamål.

Gutamålscafé på Fornsalen
De två värdarna tog hand om var sitt diskussionsbord vid gutamålscaféet på Fornsalen.