Gutamålsdagen 2014-2

Fåröpensionärerna i Fåröfröjd duellerade med barnen från Burs med både glädjefull sång.