Gutamålsgillet närmar sig 500

70-åriga Gutamålsgillet fick 43 nya medlemmar vid årsmötet. Därmed har gillet 483 medlemmar och närmar sig alltså en drömgräns på 500. Medlemsutvecklingen har varit kraftig de senaste tio åren när det varit fritt fram att anmäla sitt intresse för att vara med. Ett 140-tal medlemmar var på plats vid årsmötet där man gladde sig åt det stora medlemstalet, genomslaget på nätet där gillets hemsida – gangardn – har hundratals besökare varje dag, och att 1.400 intresserade diskuterar gutamål på Tröinkeiken, som är Facebook på gutamål. Det blev omval över hela linjen vad gäller gillets funktionärer. En motion om ökat samarbete mellan öns föreningar som bevakar vårt kulturarv antogs och många mötesdeltagare skrev under ett upprop om att öns landsbygd inte får släckas ner. Heldagen med Gutamålsgillet innehöll också sedvanligt buldar och många ord och företeelser diskuterades. Musik, sång, god förtäring och åtskilliga historier inramade jubiléumsårsmötet. Se PO Karströms bilder från årsmötet.