Gutamålsgillet växer

Söndag 31 mars håller Gutamålsgillet sitt 73:e årsmöte, där man kan konstatera att gillet växer. Vid årsskiftet hade Gutemålsgillet 542 medlemmar och 36 har anmält intresse av att bli invalda på söndag. Det stigande intresset för Gotlands gamla språk  märks bland annat genom dagliga förfrågningar om gutamålsord, ökande antal besök på nätet och daglig närvaro i massmedia. Årsmötet lockar som vanliga många, omkring 140 har anmält sig och även det är ett exempel på det stigande intresset. Gutamålsgillet satsar på hållbarhet genom att dela ut tygkassar med texten AnsnPusn till närvarande medlemmar.