Gymnasister och studenter mötte gutamålet

För att sprida kunskapen om gutamålet har Gutamålsgillet genomfört två arrangemang riktade till yngre intresserade. Ett par hundra gymnasister fick en tvåtimmars genomgång i Säveaulan  med en rad exempel i form av språkvetenskap, ordkunskap, nätnärvaro, kulturinslag, pop och reklam. Ett liknande program, fast över tre timmar långt, fick ett tjugotal studenter vid Gotlands Nation i Uppsala uppleva. Den här gången gick Gutamålsgillets representanter med Bosse Carlgren i spetsen lite djupare i det rent språkliga och det blev också utrymme för gutamålet i kulturen där Ingrid Wahlgren gav en rad sångexempel. Både gymnasister och studenter visade prov på utmärkt ordkunskap när det gäller vårt gamla språk.

– Två utmärkta exempel på hur vi kan haka på ett tydligt intresse från den yngre generationen, säger gillets ordförande Tommy Wahlgren som ledde de två arrangemangen.