Hjär kanst däu pumpe

Region Gotland har satt upp sex cykelpumpstationer runtom på Gotland och pumpställena har fått skyltar på gutamål. “Hjär kanst däu pump´din cykkel” står det på skyltarna på Gråbo, Öster och Almedalen i Visby samt i Fårösund, Slite och Klintehamn. Gutamålsgillet har hjälpt till med språket och Eva Gahnström från gillet var på plats vid invigningen på Gråbo och påpekade att stavningen är lite förenklad för att alla ska förstå budskapet.