Knökfullt på summaratingg

Ett dussin bidrag hade kommit in till årets skrivartävling som vanns av Roland Olsson, här framför  tredjepristagaren Bojan Larsson, andrapristagaren Vera Sollerman (som delade priset med Torsten Nilsson) och de tre som fick hedersomnämnande: Kerstin Kjellin, Peter Jankert och Ing-Marie Larsson.

Väskinde bygdegård fylldes till sista stol när Gutamålsgillet ordnade sitt traditionsenliga sommarmöte, i år med temat Lains vör gleidar. En rad gillesmedlemmar – Bertil Brynolf, Ing-Marie Tellström, Clary Winberg och Bengt Östman – inledde om vägar, hästar och sjöfart och ett tjugotal medlemmar fyllde på med alla slags vinklar på det här med att ta sig fram på olika sätt. Allt blandat med sång, musik och uppläsningar på dagens tema. Det blev till och med en gutnisk översättning av den säkerhetsinstruktion man hör och ser ombord på flyget! Från det pågående gotländska filmprojektet fick man apropå dagens tema se rally och speedway från 50-talet.