Lotta Sandström ny ordförande i Gutamålsgillet

Det blir Lotta Sandström, bördig från När, som tar över som ordförande i Gutamålsgillet efter Tommy Wahlgren, som lämnade över klubban efter 16 år. Vid årsmötet på Wisby Strand inför 170 medlemmar valdes dessutom två nya styrelseledamöter in. Gunilla Wigren Dahlin tar över som kassör efter Sven Pettersson och doktoranden i gutamål Caspar Jordan blir ny ledamot efter Rasmus Lund. Årets Janräunu, Gutamålsgillet pris för gutamål i marknadsföring och kampanjer tillföll Region Gotland och det var två ur högsta politiska och tjänstemannanivån som tog emot Niko Caspers skapelse i järn. Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och regiondirektören Peter Lindvall tog emot priset och visade upp goda kunskaper i gutamål. Det blev dubbla prisceremonier i gillets skrivartävling Fäi-Jakåpräiset. 2020 års tävling såg två förstapristagare, Ing-Marie Tellström, Öja och Peder Jakobsson,Fröjel. 2021 års tävling vanns av Mats Ahlby, Viklau. Vi återkommer med mer information och bilder från årsmötet, som var det första efter 29 månaders väntan.


Tommy lämnar över klubban till Lotta


Peter Lindvall och Eva Nypelius får årets Janräunu


Skrivartävlingen 2020: hederpris till Roland Olsson, andrapris till Ola Mehlqvist och delat förstapris till Ing-Marie Tellström och Peder Jakobsson


Skrivartävlingen 2021: hederoris till Roland Olsson, tredjepris till Claes-Göran Häglund och andrapris till Kjell Thomsson. Ej närvarande Mats Ahlby fick första pris.