Mycket gutamål på scenen

Gutamålet får en framträdande plats på de gotländska scenerna sommaren 2015. Det blev tio magiska föreställningar plus uppskattade kringarrangemang när Gutamålsgillet gav “Ei häude pa Fäi-Jakå” i slutet av juni vid Fie i Lau. Första helgen i juli flyttar gutamålscenen till grannsocknen När där musikalen “Teid´n star stiill, det är mänsku sum gar” intar vackra Närsakar. 9.7 – 2.8 kan man uppleva gutamålet igen då Bottarveteatern bjuder på “Gull ellar gräus” i Vamlingbo. Tre scenarrangemang med gutamålet i centrum och det just det år när Gutamålsgillet fyller 70. Publikbilden togs vid sista föreställningen av Fäi-Jakåpjäsen.