Nästan 3OO buldrede på buldardagen

Den femte Buldardagen blev en stor succé med livligt deltagande på 11 platser på Gotland och för första gången genomfördes Buldardagen även i Stockholm. De olika platserna bjöd på skiftande program, allt från sång och uppläsning till orddiskussioner och småprat på gutamål.

Björklunda

Sproge

Visby

Thailand