Texter från gutamålskursen på Högskolan 2009

Under hösten 2009 anordnade Högskolan Gotland kursen Gutamål, 7,5 p. Handledare var Anna Stövring-Nielsen. Kristina Hagren från Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala höll i det språkvetenskapliga och andra gästföreläsare inom olika fack påvisade gutamålets roll inom olika verksamhetsfält. Föreläsarna var Dick Carlsson, Evert Jansson, Ingvar Larsson, Anders Mattsson, Evert Melefors, Ulf Palmenfelt, Owe Ronström, Anna Säve-Söderbergh och Anna Ulmstedt.

Efter samgåendet mellan HGO och Uppsala universitet planeras ytterligare kurser med början 2013.

Här är länkar till projektuppsatser som vid årets slut 2009 skrevs som fördjupningsarbete. Texterna får inte publiceras eller spridas vidare utan tillstånd från författarna!

Ett gotländskt bondbröllop – Gotländska traditioner
av Christina Bengtsson
HGO_2009_C_Bengtsson.pdf HGO_2009_C_Bengtsson.pdf

Träska-Lars haimkåmst fran böyn – kommentarer och funderingar kring en Fårömålstext
av Gunilla Brogren
HGO_2009_G_Brogren.pdf HGO_2009_G_Brogren.pdf

Stavningsprinciper? För en dialekt?!
av Bosse Carlgren
HGO_2009_B_Carlgren.pdf HGO_2009_B_Carlgren.pdf

Att integrera sig på Gotland
av Alékxandre Cassis
HGO_2009_A_Cassis.pdf HGO_2009_A_Cassis.pdf

Gotländska sägner
av Sara Engström
HGO_2009_S_Engstrom.pdf HGO_2009_S_Engstrom.pdf

Liten gutamålsundersökning på Högbyskolan utförd hösten 2009
av Björn Eriksson
HGO_2009_B_Eriksson.pdf HGO_2009_B_Eriksson.pdf

Ortnamn i Bro socken
av Eva Gahnström
HGO_2009_E_Gahnstrom.pdf HGO_2009_E_Gahnstrom.pdf

Vilken roll har gotländskan för människor idag?
av Emma Jansson
HGO_2009_E_Jansson.pdf HGO_2009_E_Jansson.pdf

Kära gotländska växter har många dialektala namn eller? – En liten botanisk vandring bland sju gotländska rariteter från 1701 till år 2006
av RiittaAino Kiseleff
HGO_2009_RA_Kiseleff.pdf HGO_2009_RA_Kiseleff.pdf

Gårdnamnet Autsarve i Garde socken på Gotland – en etymologisk och historisk upptäcksresa
av Ingegärd E Malmros
HGO_2009_I_Malmros.pdf HGO_2009_I_Malmros.pdf

Några strandnamn på Östergarnsholm och Fårö
av Sven Norberg
HGO_2009_S_Norberg.pdf HGO_2009_S_Norberg.pdf

Gutamålet – gotländskan – svenskan i de gotländska visorna – Några iakttagelser av gutamålets tillämpning i tre vissamlingar
av Lillemor Törnvall Olsson
HGO_2009_L_Tornvall_Olsson.pdf HGO_2009_L_Tornvall_Olsson.pdf

Fanny Pettersson berättar – En språkanalys av gutamål från Storsudret
av Ulla Pettersson och Sven Pettersson
HGO_2009_U_och_S_Pettersson.pdf HGO_2009_U_och_S_Pettersson.pdf

Språket, ett sätt att förtrycka
av Ingvar Ronström
HGO_2009_I_Ronstrom.pdf HGO_2009_I_Ronstrom.pdf

Gutamålets renässans – teater eller realitet?
av Peranders Sandström
HGO_2009_P_Sandstrom.pdf HGO_2009_P_Sandstrom.pdf

En vandring längs strandbrukarens sparsmakade genvägar
av Eva Sjöstrand
HGO_2009_E_Sjostrand.pdf HGO_2009_E_Sjostrand.pdf

Gotlands första poetissa
av Gullbritt Thorsell
HGO_2009_G_Thorsell.pdf HGO_2009_G_Thorsell.pdf

Gotländska eller gutamål?
av Eva Tordai
HGO_2009_E_Tordai.pdf HGO_2009_E_Tordai.pdf

Gotländska växtnamn i Linnés gotländska resa
av Georg Tordai
HGO_2009_G_Tordai.pdf HGO_2009_G_Tordai.pdf

Gaitinggar, huggårmar u lauboar – om vi och dom i Närbilder
av Clary Winberg
HGO_2009_C_Winberg.pdf HGO_2009_C_Winberg.pdf