Fäi-Jakås fyst brevi

(medlemmar 200 kr) Fäi-Jakås fyst brevi Jakob Karlssons tjugu första brev till lektor Mathias Klintberg. En unik samling brev med genuint gutamål från Lau. Detaljerade beskrivningar av livet på landet för över 100 år sedan. Ordlista och ämnesregister till hjälp för den som är ovan vid språket. Flera intressanta artiklar ger en god bakgrund till materialet. Utgiven av Gutamålsgillet.