Socknen i centrum på gutamålsdagen

Fideli Pettersson skrev och framförde en gutamålsversion av Loreens Euphoria och hyllades av publiken samt fick diplom och penningpris av Gutamålsgillets ordförande Tommy Wahlgren.

De gotländska socknarna stod i centrum när Gutamålsgillet arrangerade den sjunde Gutamålets Dag på Wisby Strand på lördagen. Inför 400 i publiken samtalade chefen för ortnamnssektionen på lantmäteriet Annette Torensjö med nyblivne historiedoktorn Tryggve Siltberg om socknarnas namn, ursprung och framtid. Innan dess hade publiken fått uppleva en kort gudstjänst på gutamål under Sune Österdahls ledning. 

Kontrasterna var som vanligt många under gutamålsdagen. Fideli Pettersson hade antagit utmaningen att skriva en gutamålstext på en popsång och framförde Loreens Euphoria på gutamål och prisades högt för detta. 

Socknen stod på sätt och vis också i centrum när man hade nypremiär på Gunnar Olssons film om Gunvor och Sven Bogrens bröllop 1958 i Fleringe, nu omarbetad av Mats Ahlby och med fin gutamålstext av Ing-Marie Tellström. Brudparet var på plats i Wisby Strand denna lördagseftermiddag och hyllades med det traditionella trefaldiga gutniska levet. Socknen i centrum blev det också när gutamålsdagen avslutades med tredje akten från sommarens succé “Andre teidar” på Bottarveteatern.

Dessförinnan hade programledarna Tommy Wahlgren och Bosse Carlgren berättat om gillets framgångar på nät och i sociala medier – flera tusen har laddat ner gillet app och närmare 800 diskuterar gutamål på fackebook – och testat publiken på ord och fraser på gutamål. 

Man satte också punkt för det femåriga projektet med gutniska almanackor med att ge ut en bok med almanackorna och de hela 660 dagar som förekommit under åren. Författarna Barbro Pettersson, Sven Norberg, Rut Edberg och Roland Olsson fick välförtjänta applåder.

Gutamålets dag 2013-2

Annette Torensjö från Lantmäteriet och nyblivne historiedoktorn Tryggve Siltberg samtalade om socknarnas betydelse under gutamålsdagen och ses här med gillets vice ordförande Sven Norberg.