Strålande statistik

Arbetet med att överföra de gutniska ordböckerna till tillgänglighet på nätet har kommit in i en ny fas. Hittills har så mycket som 41.300 ord gjorts sökbara från gutamål till svenska och svenska till gutamål. Nu fokuserar en grupp inom Gutamålsgillet på att gå igenom materialet igen för rättelser och kompletteringar men främst att föra in ord som kommit till efter det att ordböckerna skrevs, däribland så kallad nygutniska. Bara från februari till oktober har 32.000 sökningar gjorts i ordlistan här på denna webbplats och då har man ännu ingen statistik på sökningar genom den gratisapp som finns. Varje dag har www.gutamal.org cirka 110 besökare, en siffra som kommer att öka dramatiskt när man får fram statistiken från de över 3.000 som laddat ner gutamålsappen.