Summaratingg och gutamålsandakt samma dag

Efter sommarmöten som behandlat hur vi pratar, laikar, jetar, drikkar, singgar, livar, seir äut och gleidar ska årets möte främst handla om hur vi rutstar. Gutamålsgillets summaratingg äger rum i Etelhems bygdegård söndagen den 31 augusti och är ett arrangemang för gillets medlemmar. Där blir det visning av en aktuell film i serien om gamla filmer på gutamål, prisutdelning i skrivartävlingen men framför allt mycket prat, mat, dryck och musik. På kvällen har allmänheten chans att få höra vårt gamla språk när Buttle kyrka bjuder till andakt på gutamål under ledning av Sune Österdahl.