Summaratingg om skrivning

Gutamålsgillet samlades på söndagen i Levide för att ha sitt tionde summaratingg där årets ämne var ti ripe, alltså hur man skrev gutamål förr och nu. Uttrycket kommer från Fäi-Jakås brev där han skulle rip ihop någe ti Lektorn.
Det bjöds på åtskilliga exempel på hur man skrev och skriver: amerikabrev, tidningsnotiser, dikter med mera lästes upp. Till och med hur man utnyttjar dagens moderna sätt, t.ex Instagram, fick den stora publiken ta del av.
Dagens höjdpunkt hade också med skrivande att göra. Pristagarna i årets skrivartävling Fäi-Jakåpräise hyllades och vinnaren Bo-Georg Lindgren läste sin dikt Dråimi. “En eftertänksam och lågmäld betraktelse på finstämt gutamål”, tyckte juryn.
Andra pris gick till Torsten Nilsson och tredje till Roland Olsson. Hedersomnämnande fick Åsa Karlsson och Bertil Larsson, den sistnämnde för en berättelse riktad till barn.

Bilderna är tagna av PO Karström: Bertil och Barbro Pettersson läser texter om “kalar u källinggar”, Osborne Nyström intervjuas av ordförande Tommy Wahlgren, pristagarna i skrivartävlingen från vänster Åsa Karlsson, Bo-Georg Lindgren, Torsten Nilsson och Roland Olsson.