SummArsmöite på Wisby Strand

Äntligen blir det som tidigare meddelats årsmöte i Gutamålsgillet. Det blir summaratingg på sammagång, därav ordet i rubriken. Samlingen i öns största bygdegård sker under säkra förhållanden där man följer alla de rekommendationer som meddelats. Förutom förhandlingar, där en delvis ny styrelse ska väljas, blir det filmer på gutamål från populära nätplatser och underhållning. Priser i två skrivartävlingar och årets Janräunu ska delas ut. Under medlemsidorna finns en mer detaljerad inbjudan.