Två nya i gillestyrelsen

Gutamålsgillet har haft årsmöte med 150 deltagare på Restaurang Wisborg. 55 nya medlemmar valdes in och Gutamålsgillets styrelse fick två nya ledamöter. Efter 12 år i styrelsen avgick Sven Norberg i Gammelgarn och ersattes av Kjell Hedin, Hemse. Gunnar Pettersson, kassör i styrelsen, hade avböjt återval och ersattes nu formellt av Sven Pettersson, som varit adjungerad kassör sedan ett halvår. Tommy Wahlgren omvaldes som ordförande och det blev i övrigt omval i styrelsen som nu förutom de nämnda består av Lotta Sandström, vice ordförande, Eva Gahnström, sekreterare, Marianne Hult, Ing-Marie Tellström och Aina Hjärne. Jubileumsåret 2015 blev mycket lyckosamt med teater, två bokutgåvor och flera större publikarrangemang. Se PO Karströms bilder, klicka på bilden för bildtext.