Två nya i Gutamålsgillets styrelse

Två trotjänare lämnade Gutamålsgillets styrelse vid gillets 68:e årsmöte på söndagen. Det var Barbro Pettersson i Burs och Bosse Carlgren, Visby, som tillsammans suttit i styrelsen i 37 år. De båda kommer även i fortsättningen verka inom Gutamålsgillet men valde nu att stiga åt sidan i styrelsen. Nya styrelseledamöter blev Lotta Sandström, Visby och Ing-Marie Tellström, Öja. Tommy Wahlgren omvaldes som gillets ordförande och Bosse Carlgren blev hedersledamot.
Det blev som vanligt ett årsmöte med hög ljudnivå, spännande nyheter och trivsam samvaro när 160 gillesmedlemmar kom samman på Restaurang Hwitstjärna. Bland nyheterna märktes stora framgångar för gillet när det gäller uppskattning på nätet. Närmare 50.000 sökningar på ett år i den nätbaserade ordboken kunde noteras liksom nära 5.000 besök i månaden på gillets hemsida, på gutamål “gangardn”.
Gillets stadgar finns nu även på gutamål och framöver räknar man med att ge ut en bok om gutniska växtnamn, om “Bysar u slikt” och en gotländsk visbok. En motionär föreslog nyutgivning av Herbert Gustavsons “Gutamålet-inledning till studium” vilket vann årsmötets bifall.
45 nya medlemmar valdes in och nu är Gutamålsgillet nära 500 medlemmar.
– Detta engagemang och framgångarna på nätet lovar gott, gutamålet är inte längre ett hotat språk, kunde ordföranden konstatera inför årsmötet som också bjöds på underhållning i form av sång, musik och goda berättelser, eller “pasjasar” som det blir på gutamål.
BILDERNA (uppifrån)
– Stolt hedersledamot Bosse Carlgren med diplom..
– ..och blommor
– Tack för många fina år i styrelsen och för blommorna, säger Barbro Pettersson
– Nyinvalda Jeff Lindqvist och Lars Kruthof studerar handlingarn
– Studieförbundet Vuxenskolans efterlysning av bullnamn rönte stor uppmärksamhet
– Många kramar på årsmötet, här Ingrid Wahlgren och Pia Hederstedt
– Ingvar Larsson i valberedningen drog Fårö-pasjasar
– Revisorerna har ordet; Sven Alfvengren och Kjell-Åke Nordström. Sven Norberg och Tommy Wahlgren lyssnar uppmärksamt
– Nya ägarna av Restaurang Visborg, Marie och Pia-Lena  , tackades för årsmötets goda service