Välbesökt årsmöte med gillet

Trots ruskväder kom ett 80-tal gutamålsintresserade till Gutamålsgillets 78:e årsmöte på restaurang P18. Efter ett trivsamt och pratsamt mingel, eller på gutamål dyn-gjån, samlades man för gemensam måltid med många samtal både på och om gutamål. Under de följande årsmötesförhandlingarna kunde ordföranden Lotta Sandström summera ett aktivt år med höjdpunkterna Buldardag på tio platser i januari, årsmöte i mars, Summaratingg i Vänge i augusti och Gutamålets Dag i Wisbygymnasiets aula i november.Många enskilda, företag och organisationer har fått hjälp med ord och fraser. Skrivartävlingen Fäi-Jakåpräise resulterar i en årlig skrift, bidrag som gillet planerar samla i en bok ”2000-talets gutamål”. I årets häfte kom bidragen från Kjell Tomsson, Sandra Hederstedt, Mats Ahlby och Vera Sollerman.Gutamålet frodas på sociala medier och genom allnakksård där alla publiceras i såväl lokaltidningarna som på nätet.Mattias Larsson, När, valdes in i gillets styrelse när nu gutamålsdoktoranden Caspar Jordan övergår till att bli adjungerat bollplank. I övrigt omval och förutom ordförande Lotta består styrelsen av Lars Kruthof, Gunilla Dahlin, Eva Gahnström, Aina Hjärne och Ing-Marie Tellström. Tolv nya valdes in i gillet som nu har drygt 500 medlemmar.Ingrid och Tommy Wahlgren bjöd avslutningsvis på ett gutamålsprogram där de förutom tal- och sånginslag, kunde spela upp delar av en över 70 år gammal teaterpjäs, författad av Ingrids pappa Gunnar Jakobsson.Efter fem timmars trivsam samvaro och många inköp av gillets gutamålsprylar och böcker avrundades en dag i gutamålets värld.