Välfyllt Summaratingg i Rone

Det var fullsatt vid alla bord när Gutamålsgillet höll sitt 13:e Summaratingg i Rone bygdegård. Årets tema var “Lains vör årdar” för ordet stod i centrum på olika sätt, vilket ju är självklart i ett gille som ska tillvarata vårt gamla språk. Inledningsvis konstaterades att gutamålet står sig starkt i den gotländska vardagen, tydligast i de dagliga tidningarna och i olika former på nätet. Ordlistan på nätet behöver påfyllning av ord som inte finns med i de gamla ordböckerna. Deltagarna i sommarmötet fick arbeta fram nya gutamålsord på dagens företeelser. Husbil blev “Akstäu´u”, energi blev “yvarårk” och hobby “lustsåil”. Om nu förslagen passerar gruppen som lägger in nya ord i gillets ordbok på nätet. I Rone presenterades också en teaterpjäs från 1940-talet som nyligen hittats och Tina-Marie Qviberg fick presentera sin nya bok om djurens gutamålsnamn. Därtill bjöds god mat, försäljning av donerad gotlandica och många glada kommentarer på och om vårt gamla språk. Vinnare i årets skrivartävling “Fäi-Jakåpräise” blev Ingvar Hansson med sin dikt “Kansk va bättar förr, atminstn klimate”, tvåa blev Vera Sollerman med sin “Bräudnäbben” och trea Ing-Marie Larsson med berättelsen “En sommardag”. Hedersomnämnande till Ingvar Ronström för berättelsen “Ett gammalt mjölkbord”. Sedvanlig pristagarceremoni avslutade dagen i Rone.

Summaratingg 2019 1
Ingvar Hansson läser sitt vinnande bidrag i skrivartävlingen. Lotta Sandström håller i miken.

Summaratingg 2019 2
Från höger vinnaren Ingvar Hansson, tvåan Vera Sollerman och trean Ing-Marie Larsson.

Summaratingg 2019 3
Bosse Carlgren skriver nya gutamålsord och Lena Sollerman tittar på.