a technique called fleurisanne, but he had his own ideas. In 1996 he founded the brand called his own name and at first tried his hand in the pens and accessories. But in 1999, accurate requirements and functionality stability in the four principles, with several distinct features and a quality conscious approach. rolex replica The monolithic Zenith oscillator made of monocrystalline silicon coated with a layer of silicon oxide (hence its changing colour) and its mind-blowing design (that involved the Delft University). It is 0.5mm thick.

Lambbaitar bei Aikstestrandi

Lyntreie skyddar
gamble byggninggar

Ildsläukare ei
summarnati

Hånnlambi veilar bei Broträsk

Aftmat ei kvällssoli

Akarväg me blalussärn pa ain
seidu u ladinggskånn pa danne

Årsmöte söndag 24 mars

Välkommen till Gutamålsgillets årsmöte söndagen den 24 mars 2024 på Restaurang P18 kl 11:00. Anmälan till Ing-Marie Tellström, mobilnummer 0725-497280, senast onsdag 20 mars. /Styrelsen    
Continue Reading →

GUTAMÅLETS DAG 2023

Välkommen till Gutamålets dag i Wisbygymnasiets aula söndagen den 26 november kl 13-16. På programmet finns Calle Brobäck som pratar om gotländska ord och företeelser, allsång på gutamål med Astäuen, filmvisning och utdelning av den femte Janräunu. Under eftermiddagen dricker vi otndag och handlar julklappar i Bojans Bodi, som är öppen hela eftermiddagen! Välkommen!
Continue Reading →

Summaratingg om vatten

Ett hundratal medlemmar i Gutamålsgillet samlades i Kräklingbo för sitt traditionella summaratingg. Mötet hade vatten som tema och information om vatten ur ett gotländskt perspektiv kryddades med alla upptänkliga gutamålsord och fraser om vatten. Gillesordföranden Lotta Sandström inledde med texter om vatten och under hela mötet antecknades ord och fraser om vatten. Bengt Nilsson från Rodarve fiskerimuseum i Östergarn tog med sig en rad föremål från fiske och sjöfart och de gutniska benämningarna lockades fram. Gunnar Bendelin tog över och berättade om projekten på Östergarnslandet där man säkrar tillgången på det viktiga livsmedlet. Det gäller att ta vara på varivige drupe för att formulera det på gutamål. Sång, musik, pajasar och lekamlig spis vid klukku tei, middagar och otndag blandades med vatteninformationen och ljudnivån var som alltid vid gillets möten hög. Gutamålsgillets mångåriga tradition med skrivartävling på gutamål, det så kallade Fäi-Jakåpräise, avslutade sommarmötet. B
Continue Reading →