Filmprojektet

Till Gutamålsgillets årsmöte 2011 lämnade Wera Svensson och Anna Säve Söderbergh en motion där de yrkade att Gutamålsgillet skulle ta initiativ till att förse filmer i Gunnar Olssons filmsamling med kommentarer på nutida gutamål. Filmsamlingen, som finns på Landsarkivet i Visby, innehåller drygt 80 filmer. Filmerna är från 1940-, 50-, 60- och 70-talen och behandlar många olika ämnen med anknytning till jordbruk men beskriver också olika hantverk och större eller mindre händelser på Gotland under den här tiden. De flesta filmerna är i svart-vitt men de senaste är i färg. Gemensamt för alla är att de saknar ljud. Detta gör att det är svårt för den oinvigde att tillgodogöra sig innehållet fullt ut.
Gutamålsgillets styrelse och årsmöte uppskattade förslaget och man ordnade ett möte med Gotlands Hembygdsförbund, Landsarkivet och Almedalsbiblioteket. Alla var överens om att detta var en utmärkt möjlighet att levandegöra vårt gotländska kulturarv där gutamålet utgör en viktig del. Mats Ahlby, som kan tekniken och som har ett brett kontaktnät över hela Gotland, ombads att ingå i projektet. Glädjande nog åtog han sig detta.
Fyra filmer är nu uppdaterade: Linberedning i Gammelgarn, Kalkbränning i Hejnum, Ett gotländskt bondbröllop i Fleringe och Karl Ekmans 100-årsdag på Fårö. De färdiga filmerna, med gemensam benämning Gotländsk kulturfilm, kan lånas som DVD på biblioteken.
En film om GMF, Gotlands MotorFörening, premiärvisades i september och en film om att forma i sten kommer att premiärvisas på Gutamålets dag den 1 november. Arbete pågår med en film om täckatingg, d.v.s. konsten att lägga agtak.
Projektet finansieras genom bidrag från stiftelser och organisationer både på Gotland och fastlandet.
Filmerna kan lånas på biblioteken på Gotland