Kontakt med forskare

Genom åren har Gutamålsgillet kontaktats av många studerande, lärare, språkvetare och forskare från flera olika länder. Vi försöker efter bästa förmåga besvara frågor och vid behov hjälpa till med kontakter och ibland även med transporter på ön.

Caspar Jordan

Caspar Jordan från Sverige, kontaktade oss 2011 och bad om hjälp att få kontakt med gutamålstalande inom olika dialektområden på Gotland. Caspar hade sökt sig till School of Oriental and African Studies i London, för att finna ett lärosäte där han kunde få chans att på bästa sätt uppnå magisterexamen i ämnet “Dokumentation och beskrivning av språk”. Vi satte honom i förbindelse med några av gillets medlemmar på Fårö, på Östergarnslandet och i Burs där han under sommaren kunde genomföra sina studier av gutamålets fonetik och fonologi. Han har sänt oss en sammanfattning på svenska av den färdiga uppsatsen.

Stefan Jacobsson, doktorand vid Uppsala Universitet med gotländska rötter, doktorerar på smeknamns bildning i olika språk, bland annat gutamålet. Vi kunde även här hjälpa till med att sätta Stefan i kontakt med gutamålskunniga personer från olika delar av ön.

Andra som tagit kontakt under åren är bland andra Barry Lowe från London, England, akademiker och föreläsare i journalistik, som 2003 ville veta mer om gutamålet och gutamålstalares mediaaktiviteter.
Ivar Laerksen från Bornholm, Danmark, språklärare, ledare av ett radioprogram om det gamla folkmålet som talas på Bornholm. Under några år med början 2004 hade vi utbyte av erfarenheter och material.
Dr. Professor Adovaldo Fernandes Sampaio, lingvist, universitetsprofessor i Goiânia i centrala Brasilien, skrev en essä om germanska språk och dialekter och behövde få Fader vår och Ave Maria på alla språk, inklusive gutamål. Detta hjälpte vi till med 2010.
Mariano Gonzales Campo, språkstuderande från Spanien, översände 2005 en översättning av Gutasagan till spanska. Han specialiserade sig på skandinaviska språk främst isländska ny och äldre, färöiska och hade även översatt Hevarar saga och Bósa saga.
Verena Strasser studerande Skandinavistik i Wien planerade att skriva ett språkvetenskapligt arbete om gutamålet. Hon kontaktade oss 2011 för att hon hade svårt att få tag i en del böcker, som gillesstyrelsen sedan hjälpte henne att få.
Thomas Sletvold, Leiar, Sunnmøre mållag, Nynorsk tidning, intervjuade radioprogrammet Gutamåls Las och Bosse. Det blev en stort uppslagen intervju i den norska tidningen 2002.