Gotländsk bokstaveringsordning

Julen 2000 kom en förfrågan till Radio Gotlands program Gutamål från Sven-Olof Lundgren (under Medeltidsveckan känd som den skicklige bågskytten Svenne Rövare). Sven-Olof arbetade då vid den s.k. help-desken på Flextronics i Visby och i jobbet ingick ofta att läsa upp namn på datatekniska och andra svårförmedlade ord. Till sin hjälp hade Svenne och hans kolleger den officiella svenska Bokstaveringslistan (Adam, Bertil, Caesar etc. ) samt en internationell sådan (kanske den gamla goda Amsterdam, Baltimore, Casablanca etc.). Men man hade inte något vettigt att använda då man talade med gotlänningar och nu efterlyste alltså Svenne en gutnisk bokstaveringsnorm.

Programredaktionen ville självfallet hjälpa till med detta och bad radiolyssnarna om assistans. Under hela våren 2001 strömmade nära åttahundra förslag in!

Initiativtagaren Sven-Olof medverkade själv vid juryöverläggningarna och sändningen av programmet Gutamål den 23 april 2001 då resultatet av vårens stora grupparbete med radiolyssnarna offentliggjordes.

Ett trettiotal av radiolyssnarna och tidningarnas läsare hade lagt ner den stora mödan att bedöma förslagen och sände in var sina röstsedlar. Juryn tog stor hänsyn till majoritetens önskemål men gjorde några avsteg ibland för att uppnå bättre ljudlig överensstämmelse mellan bokstav och hjälpord. Orden har stavats enligt Gutamålsgillets stavningsrekommendationer (från 2006). Detta är den slutliga listan:

Atingg Arbetsgille (Vanligt i sammansättningar som häusatingg, täckatingg etc.)
Baingyl Mindre fisksort (en spiggart). Används i överförd bemärkelse som öknamn på smått folk
Cikoria Latin, men blomman har stark anknytning till Gotland. (Källinggras m.m. på gutniska)
Dåbbre Slå, dunka
Esar Tömmar (Man talar oftast om dem i flertal)
Faitvid Tjärved
Gaimald Fält utan skydd för blåsten
Hanklar Vantar, eg. handkläden (Oftast i flertal)
Illbattingg Otäcking, elaking
Jåns Nyss, i uttrycket “i jåns”
Kaipar Skogslök (Allium scorodoprasum)
Ladingen Våren (Vanligen använt i best. form)
Mavar Måsar (pl.)
Netres Förliden natt, i uttrycket “i netres”
Otndag Eftermiddagsmål, autndag (ålderdoml.)
Pinnsvein Igelkott
Qvinnfålk Kvinnfolk, eg. gift kvinna (äldre stavning)
Russgauk Enkelbeckasin (Vingarna låter som hästens, russets, gnäggande)
Sårk Gosse, pojk, pilt (men även gnagaren)
Tåilu Spillkråkan (Används oftast i bestämd form. “Män säir na alltut ainsummi”, tror Las)
Uk Ok
Vaglar Hönspinnar (Oftast använt i pluralis). Betyder även tvärbjälke i takresning
Warvaite Vidta försiktighetsmått (Stavas eg. med enkelt v, men innehåller ju två sådana)
Xmere Uppskatta, estimera (Stavas eg. exmerä)
Ymsdere Båda två, men sägs även om fler än två = allesammans
Zinkbalje Zinkbalja (Inget gotländsk ord, men har god koppling till bokstaven)
Ård Ord
Ängge Löväng
Ölstukk Fjärdeman vid varpkastning (Saknas i ordböckerna, sentida uttryck)