Gamla namn på gårdens områden

Gamla namn på gårdens områden är liksom Gamla gotländska vägnamn ett av Bertil Brynolfs dokumentationsprojekt. Här listas benämningar på olika platser på en traditionell gotlandsgård.

Fastigheten Sigsarve 1:27 i Näs socken är en medelstor gård på södra Gotland. Här upplevde jag många somrar som grabb och lärde mig namnen på gårdens olika områden där t.e.x åkrar, betsmark och skog låg i gårdslandskapet. Man hade namn på de olika områdena, åkrarna hade olika namn där de låg utplacerade i landskapet, därför visste man alltid vad man menade och var platsen var belägen när man t.e.x. pratade om ”nöihagen”.   

Hoxlar
Hästhage som låg i direkt anslutning till stallet. Här rastade man stona och fölungarna. På området fanns planterade oxlar.

Gässlu
Låg i anslutning till ladugården, här hade korna bete under viss del av säsongen. Vidare utförde man mjölkningen här, i en utomhusanläggning. ”Gässlu” betyder ”sankt område”.

Gamm-akan 
Den äldsta åkern på gården, den låg även närmast gårdsbebyggelsen. I anslutning till skiftet hade åkern flera ”tvärar” som även de hade sina namn. I dag ligger ”gammakan” i ett skifte.

Nöihagen
”Nöihagen” är det åkerskifte som ligger längst ifrån gårdsbebyggelsen. Här var tidigare ett skogsområde som har odlats upp. Mellan ”gammakan” och ”nöihagen” ligger ”framlairu”.

Lundakan
”Lundakan” ligger norr om ”Leilhagen” som är en samlingsplats för lammen när de skall utfodras.

Leilhagen
”Leilhagen” är ett begränsat skogsområde som ligger ungefär mitt i markområdet som tillhör gården. Här ligger ett lambgift mitt i hagen där man utfodrar man lammen, på loftet förvarade man även vinterfoder till lammen.

Framlairu
”Framlairu” är en mager betesmark med låg vegetation som ene och sly. Området ligger mellan ”gamm-akan” och ”nöihagen”. På eftersommaren och vid torr väderlek är betet begränsat.

Baklairu
”Baklairu” ligger i den östra delen av markområdet, även ”baklairu” är mager betesmark med låg vegetation av ene och sly.

Till gården hör även ett markområde som består åker och äng. Markområdet ligger på ”marki” i gränsområdet till Grötlingbo.

Det är hög tid att bevara namnen på gårdarnas olika åkerskiften, skogsområden samt betesmarker.

Nu slår man ihop gårdarna till större enheter och då försvinner alla de gamla namnen. Ingen kommer känna till de redovisade namnen om en generation. Varje gård har säker haft namn på de olika områdena i gårdsområdet. Detta är väl en uppgift för hembygdsföreningarna.

December 2008. Mvh/Bertil Brynolf