Fäi-Jakås brevi

Här kommer inom kort att finnas möjlighet att höra uppläsningar av ett trettiotal av Laubonden Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg skrivna mellan 1898–1892. Texterna finns att läsa i böckerna Fäi-Jakås fyst brevi och Flair brev fran Fäi-Jakå, som finns att köpa i bokhandeln och Bojans Bodi.

Fäi-Jaken Brev nr:1 Den 2 feb 1889

Fäi-Jaken Brev nr:2 Den 10 mars 1889

Fäi-Jaken Brev nr:3 Den 17-21 feb 1889